inspelningslov

Lilla upphovsrättsguiden

Innan inspelningarna är det bra att friska upp minnet vad gäller upphovsrättslagen, speciellt det som berör inspelningslov och användning av musik i film.