finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Filmhobbyperioden 2023-2024

Under terminen 2023-2024 ordnade Skolbios Kelaamo filmhobby vid nio skolor i Helsingfors och Esbo på både finska och svenska. Filmhobbyn var en del av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, som erbjuder hobbyer gratis i samband med skoldagen. I hobbyn lärde vi oss om film, om att samarbeta och gjorde kortfilmer i grupper. Filmerna som barnen idéade och förverkligade hade som tema bl.a. relationer mellan barn och vuxna, lycka och olycka och olika framtidsvisioner.