Kuva: Metropolia ammattikorkeakoulu

Missä voi opiskella elokuvaa?

Elokuvakoulussa opiskelu tarjoaa paitsi korkeatasoiset laitteet ja opettajien tietotaidon, myös runsaan verkoston muita elokuvantekijöitä. Tähän artikkeliin on koottu suomalaisia elokuva- ja av-alan oppilaitoksia opistotasolta maisteriasteelle.

Elokuva-alaa voi opiskella monella eri koulutustasolla. Yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammattikouluissa opiskelu tähtää tutkintoon, mutta taitoja voi hankkia myös erilaisilla lyhyemmillä, kaikille avoimilla kursseilla. Uran ja työllistymisen kannalta korkeampi koulutus on eduksi, mutta tärkeintä ovat lopulta tekijän taidot.

Media-alan koulutukset löytyvät kootusti osoitteesta https://www.studentum.fi/koulutushaku/media-alan-koulutus

Alla on lueteltu yliopistot ja ammattikorkeakoulut joissa elokuvaa voi opiskella. Otsikot toimivat linkkeinä oppilaitosten sivuille.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Aalto yliopisto
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Helsingissä on arvostetuin suomalainen elokuvaoppilaitos. Koulussa voi suorittaa taiteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon seuraavilla aloilla: dokumentaarinen elokuva, elokuva- ja tv-käsikirjoitus, elokuvaohjaus, elokuvaleikkaus, elokuvaus, elokuva- ja tv-tuotanto, elokuvaäänitys ja äänisuunnittelu, elokuva- ja tv-lavastus, sekä pukusuunnittelu.

Kokemuksia opiskelusta Aalto yliopistossa:

Mikko Peltotupa (käsikirjoitus)

Ruut Mantila (lavastus)

Niko Väistö ja Milja Härkönen (dokumentaarinen elokuva)

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Metropoliassa on elokuvan- ja television, sekä 3D-animoinnin ja visualisoinnin koulutusohjelmat. Elokuvan ja television koulutusohjelmassa on mahdollisuus painottua kuvaamisen ja leikkaamisen, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai median sisällöntuotantoon. Tutkinnon nimike on medianomi. Tutkintoon kuuluu mm. opiskelijoiden omia projekteja, harjoittelu ja lopputyö.

3D-animoinnin ja visualisoinnin koulutusohjelmassa opiskellaan 3D-animaation tekemistä perusteista lähtien, aikaisempaa kokemusta 3D-ohjelmista ei tarvita. Tutkinnon aikana tehdään perusopetuksen lisäksi isoja työelämäprojekteja sekä harjoitteluja.

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu yhdistyi vuonna 2019 Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoaa edelleen media-alan  tutkinto-ohjelman (medianomi), ja sen opetus järjestetään Mediapoliksessa Tohlopissa. Koulutusohjelmassa tehdään tiivistä yhteistyötä vieressä sijaitsevan Yleisradion toimipisteen kanssa. Voit hakea joko audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun linjalle (kuvaus ja valaisu, leikkaus, äänisuunnittelu) tai luovan sisällöntuotannon linjalle (käsikirjoittaminen ja tuottaminen).

Turun ammattikorkeakoulun taideakatemia
Taideakatemian animaatiolinja on Suomen tunnetuin animaatiokoulu. Koulutus sisältää kaikki animaation perustekniikat, sisältäen digitaaliset tekniikat, mutta syvempää koulutusta 3D-animaatioon antaa digitaalisen taiteen koulutusohjelma. Taideakatemialla on myös elokuvan ja tuotannon koulutusohjelmat. Tuotannon koulutusohjelmaan voi hakea joko elokuvatuotannon tai mainosalan tuotannon puolelle.

Arcada ammattikorkeakoulu
Arcada on ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu, jonka mediakulttuurin koulutusohjelmassa voi suuntautua myös elokuvaan. Opetuskielenä on ruotsi.

Karelia ammattikorkeakoulu, Joensuu
Karelia ammattikorkeakoulu Joensuussa tarjoaa medianomilinjan, jolla oppii myös elokuvan tekemistä. “Medianomit työllistyvät muun muassa digitaalisen viestinnän suunnittelijoiksi, sisällöntuottajiksi, verkkotoimittajiksi, videokuvaajiksi ja -leikkaajiksi, tuottajiksi, mobiilisovellussuunnittelijoiksi, projektipäälliköiksi tai -asiantuntijoiksi sekä yrittäjiksi.” (https://www.karelia.fi/fi/koulutus/amk-tutkinnot/medianomi)

Lapin yliopisto
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa voi opiskella audiovisuaalista mediakulttuuria. Opinnoissa tieteellinen tutkimus limittyy taiteelliseen ja tuotannolliseen toimintaan. Opiskelija valitsee opintoihinsa jonkin erityisosaamisalueen, kuten liikkuvan kuvan, animaation, valokuvauksen, ääni- ja radioilmaisun, pelillisyyden ja niihin liittyvän tutkimusosaamisen sekä syventää aihepiirin osaamistaan opintojensa aikana.

Ammattioppilaitokset

Ammattioppilaitoksissa voi opiskella joko kolme vuotta kestävän ammatillisen perustutkinnon tai ammatitutkinnon joka kestää 1-1,5 vuotta. Ammattitutkinto on usein myös maksullinen, kun taas ammatillinen perustutkinto on maksuton.

Voit etsiä media-alan koulutusta järjestäviä ammattikouluja osoitteessa: https://www.studentum.fi/koulutushaku/media-alan-koulutus

StadinAO
Stadin ammattiopistossa voit opiskella Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon.

Kokemuksia opiskelusta Stadin ammattiopistossa, (ent. Mediastadissa): Onni Mustonen (liikkuvan kuvan polku)

Kansanopistot

Kansanopistoissa voi opiskella kuka tahansa, riippumatta iästä tai aiemmasta koulutuksesta. Kansanopiston kurssin voi suorittaa esimerkiksi valmistuttuaan lukiosta. Vuoden kuluessa oppii perusasiat elokuvanteosta ja voi punnita omaan kiinnostustaan ja lahjakkuuttaan alalle. Toisin kuin useimmat oppilaitokset Suomessa, kansanopistot perivät opiskelijoilta lukukausimaksuja.

Kansanopistot.fi osoitteessa voit tarkastella kansanopistojen koulutustarjontaa.

Lahden kansanopisto
Lahden kansanopisto tarjoaa yksivuotiset elokuva– ja animaatiokurssit.

Voionmaan koulutuskeskus
Voionmaan koulutuskeskus tarjoaa Media-alan ammattitutkintokoulutusta audiovisuaaliselta alalta ja valokuvauksesta sekä yksivuotisia koulutuksia: elokuva- ja tv-koulutus, dokumenttikoulutus sekä elokuvanäytteleminen. Voionmaan koulutuskeskus sijaitsee Tampereen Keskustakampuksella.

Helsingin Evankelinen Opisto (HEO)
HEO Media tarjoaa opetusta kaikilla viestinnän aloilla: elokuvan, radio, teatteri, web design ja journalismi

Kokemuksia opiskelusta HEOssa:

Ira Killinen (animaatio)

Laajasalon opisto
Helsingissä sijaitsevan Laajasalon opistossa toimii vuoden mittainen elokuvalinja. Lukuvuoden aikana opiskellaan elokuvakerronnan perusteet ideoinnista ja käsikirjoittamisesta jälkituotantoon. Sisältöinä ovat ohjaus, kuvaus, äänitys, editointi, kuvan ja äänen jälkikäsittely sekä elokuvatyön ammatilliset osa-alueet.

Nuorten elokuvakoulut

Valveen elokuvakoulu
Kulttuurikeskus Valve Oulussa järjestää elokuvakursseja 7-18 -vuotiaille nuorille.

Kuvataidekoulut ja nuorisotalot
Myös monet paikalliset kuvataidekoulut ja nuorisotalot tarjoavat elokuva- ja animaatio-opetusta – etsi oman paikkakuntasi tarjontaa verkosta. Mikäli et löydä sopivaa elokuvakurssia, voit aina lähettää oman paikkakuntasi toimijoille palautetta ja toivoa sellaista!

Päivitetty 31.1.2024

Artikkelin kuva: Metropolia Ammattikorkeakoulu